Sayın Editörler ve Araştırmacılar,

İlahiyat Atıf Dizini sistemi yeni sunuculara taşınacaktır. Bu süreçte dizin, hizmet sunamayacaktır.

Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl dileğiyle...